Lokalstädning

Mersant Städ

För ett rent hem

LOKALSTÄDNING

 

• Dammsugning av golv, lister, mjuka mattor

• Dammtorkning av samtliga fria ytor

• Lampor avtorkas

• Golv moppas, våttorkas alla dagar

• Toaletter och tvättrum moppas och våttorkas

• Torkning av diskhoar och under diskbänk

• Torkning och spritning av alla handtag

• Rengöring av hygienisk inredning samt särskilt utsatta väggytor som t ex dörrlister

• Tömning av papperskorgar, matavfall och blöjor.

• Trappor moppas, våttorkas

• Dammtorkning av ledstänger, våttorkas / spritas handag etc.

 

 

FÖRE EFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från en förskola i Norrviken som vi städar hos.

 

Mersant Städ

Org. nr: 969774-4945

 

08-55109676

info@mersantstad.se